gure hitz

gure zure zura hura gura gera geza gezi hezi hesi hasi hazi gazi gari sari sare kare bare bere bete bele belo bero bera zera zena sena dena dema lema leka loka soka joka jota bota beta meta mota motz hotz hots huts hats hatz hitz hits bits bitu batu katu kate kale zale bale balu banu bana bina bira dira diru miru hiru hiri hari hare hire nire niri ziri zuri zori zoro zoru zeru zeri zero gero garo gara gora gori guri