uretan

Ur, lore eta argazki zaharrekin eginiko collage seriea

Ibaiaren beste aldetik norbait deika degu. Goizetik sartu zen lanbroan zehar ezer gutxi ikus zitekeen arren, besoak gora astintzen zituen itzal moduko hura nabarmena da. Arrantzale bat da, pentsatu degu. Lorazaina edo basozaina izan daiteke. Izan ere ingurune hau lorez josita dago. Ibaira begiratuz gero, uretan, azpikaldean, uhinen moduan mugitzen diren horma-lore multzoak agertzen dira. Lore zaharrekin egindako etxe gastatuak ere ikus daitezke erriberan.

Beste aldeko itzala isiltzen hasia da. Agian topatu du bere bidea. Aurkitu du bere lorea.